Direktna Podrška d.o.o. prevoz pacijenata

Direktna Podrška d.o.o. (Direct Support ltd) je kompanija sa sedištem u Republici Srbiji, afirmisana u oblasti pružanja usluga medicinskog prevoza pacijenata, osoba sa invaliditetom (nepokretnih i slabo pokretnih), kao i starijih osoba kojima je ovakav vid podrške potreban, na teritoriji Republike Srbije i u inostranstvu.

Direktna Podrška d.o.o. ima za cilj da korisnicima ponudi vrhunsku uslugu medicinskog prevoza, po najvišim standardima opremljenim ambulantnim vozilom, pri čemu kao prioritet naglašava udobnost i negu korisnika tokom prevozu.

Direktna podrška u prevozu pacijenata 24h dnevno 7 dana u nedelji!

Prevoz Vama dragih, nepokretnih ili slabo pokretnih osoba, više nije problem!